DATA PROCESSING

By filling out the form, you voluntarily send data that will be processed for the purposes of the online dance competition. Your name, country and the club you are dancing for will be published in the results sheet at the end of the competition. If you place first, second or third, your data will be published in the final video. Your contacts will not be published, they will serve as a maximum for further contact with you in case of another competition. If you do not want this, write to us. 😊 

There will be no other handling of your data. 

By submitting a contest video, you give the contest organizer full rights to manipulate, edit, and share the video on sites and social networks. The video will be used to evaluate and subsequently promote the competition to the general public. 

We will only promote the finalists of the competition! 


Martin Hejhal, 

Dance School Artimo 

www.artimo.cz/en
Vyplněním formuláře odesíláte dobrovolně data, která budou zpracována pro účely taneční online soutěže. Vaše jméno, stát a klub, za který tančíte bude zveřejněn ve výsledkovém listu na konci soutěže. V případě, že se umístíte do třetího místa, budou vaše údaje zveřejněny i v rámci závěrečného videa. Vaše kontakty zveřejňovat nebudeme, poslouží maximálně pro další kontakt s vámi v případě další soutěže. Pokud si toto nepřejete, napište nám. 😊 

Jiné nakládání s vašili údaji nebude.

Odesláním soutěžního videa dáváte plná práva pořadateli soutěže k manipulaci, střihu a sdílení videa na svých stránkách a na sociálních sítích. Video bude použito k ohodnocení soutěže a následné propagaci soutěže široké veřejnosti. 

Propagovat budeme pouze finalisty soutěže!

Martin Hejhal, 

Dance School Artimo

www.artimo.cz/en